دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
کلیزې

تقویم سال ۱۴۳۹هـ ق /۱۳۹۶-۱۳۹۷هش

د لويې (ديوالي) جنتري انځور په کيکاږلو سره  PDF بڼه هم کتلای شئ!

 

دهمدې کال وړه (جیبي) جنتري 

Calendar 1439 hijri

اړوند نور مطالب او مجلې

تقویم سال ۱۴۳۷هـ ق /۱۳۹۴-۱۳۹۵هش

Habibullah Helal

د افغانستان اسلامي امارت د۱۴۳۶هق کلیزه

admin

د ۱۴۴۲هـ.ق/۱۳۹۹-۱۴۰۰هـ.ش کال کلیزه

Habibullah Helal