دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

دمورچل مجلې (۸۹)مه ګڼه تازه چاپ شوه

 دمورچل مجلې د(۲۰۱۶ز)کال دجنورې دمیاشتې لومړۍ ګڼه، پرله پسي (۸۹)شماره په (۱۲۰)مخونوکې  داسلامي  امارت  دفرهنګي کمیسون دځوانو فرهنګیانو په هڅو اوکوششونوتازه چاپ شوه .

مورچل میاشتینۍ چې په میاشتنیوجهادي  خبرونو سربیره یې ،لوستونکیو ته علمي ،سیاسي ،جهادي اونور معلوماتي مضامین او لیکنې خپله غیږ کې نغښتې دي ،په اعلی صحافت ،رنګین ټایټل اوښکلې قطع او اډون سره پداسې حال کې دلوست وړ ګرځي، چې نوی میلادي کال  دمجاهدینوداتلولۍ او فتوحاتو استقبال کوي او هره ورځ مونږ دیوې سترې سوبې او جهادي پرمختګ شاهدان یو.

هیله ده، دمورچل جهادي مجله پیدا اوخپله  فرهنګي تنده پرې ماته کړئ !

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145805474686210&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iltk4r2g010137r2000DAl32462qq&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D41112&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601504.us.archive.org%2F6%2Fitems%2FMorchal2016%2FMorchalJpg1-2016.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25DA%2586%25D9%2584&title=%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%84%C2%A0%20%D9%85%D8%AC%D9%84%DB%90%20(%DB%B8%DB%B9)%D9%85%D9%87%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%C2%A0%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%E2%80%8C.” target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]

اړوند نور مطالب او مجلې

د مورچل مجلې (۱۱۵)مه ګڼه چاپ شوه

admin

دمورچل مجلې (۹۹) ګڼه چاپ شوه

admin

د مورچل مجلې (۱۰۸)مه ګڼه چاپ شوه

admin