د الصمود مجلې ۱۳۳مه ګڼه

کمپيوټر ته د ښکته کولو لپاره په PDF کيکاږئ!  PDF

کمپيوټر ته د ښکته کولو لپاره په PDF کيکاږئ!

 PDF