دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
حقیقت

د حقیقت مجلې ۱۳مه ګڼه

13th-Issue-Final-1

دحقیقت مجلې ډېرو درنو مینه والو ته په خوښۍسره زیری ورکوو، چې ستاسو د دعاوو او همکاریو او د مجلې د کارکوونکو په هلو ځلو د حقیقت دوې میاشتنۍ مجلې دیارلسمه ګڼه (د دریم کال، لومړۍ ګڼه) له چاپه راوتلې.

په دې ګڼه کې د څو مسلسلو لړیو سربېره د هیواد په لر او بر کې د اسلامي امارت د مجاهدینو کارنده بریدونو او پرمختګونو په اړه سرمقاله کې کتنه شوې.
د حقیقت مجلې د چلوونکو او کار په اړوند د اسلامي امارت د فرهنګي چارو د کمیسیون د فقید مرستیال او علمي ، سیاسي او فرهنګي شخصیت مولوي سید محمد حقاني سره خاطرې د (مرحوم سید محمد حقاني و مجله حقیقت) لیکنه کې را ټولې شوي.
د اسلامي امارت د ملاتړ او پلوۍ په اړه په مقنع او په زړه پورې دلایلو ولاړه لیکنه راغلې.
په هلمند کې د جهادي جغرافیې په اړه یوه مستنده او هراړخیزه لیکنه (هلمند را بهتر بشناسیم!) هم په خپله لمن کې رانغاړي .
همداراز ځينې نور تحلیلي او څیړنیز مطالب په دې عنوانونو کې لري:
* افغانستان؛ کشور اشغال ستیز
* اسلام و نظریات سیاسی
* نظری بر وقایع تاریخی سال ۲۰۱۵م در افغانستان
* آن انسان شریف، سلیم و حقانی
* ایتلاف سیاف
* رسانه های دیموکراتیک در تضاد باارزشهای اسلامی
او څو نور ….

اړوند نور مطالب او مجلې

شماره چهل و هفتم(۴۷)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal

د حقیقت مجلې 20مه ګڼه

admin

د حقیقت مجلې ۱۷ مه ګڼه

salik