د حقیقت مجلې ۶مه ګڼه

دافغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون تر چتر لاندې د «حقیقت» وزیني، سیاسي، فرهنګي او جهادي مجلې شپږمه ګڼه له چاپه راووته او خپره شوه. «حقیقت» دوه میاشتنۍ مجله چې په هر دوو میاشتو کې یو ځل په ډېر جالب سکښت او عالي او ښکلي ډېزاین سره په دري ژبه خپریږي، د«حقیقت» په دې ګڼه کې […]

6th-Issue-T

دافغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون تر چتر لاندې د «حقیقت» وزیني، سیاسي، فرهنګي او جهادي مجلې شپږمه ګڼه له چاپه راووته او خپره شوه.
«حقیقت» دوه میاشتنۍ مجله چې په هر دوو میاشتو کې یو ځل په ډېر جالب سکښت او عالي او ښکلي ډېزاین سره په دري ژبه خپریږي،
د«حقیقت» په دې ګڼه کې د ځينو پرله پسې علمي لړیو سربېره د لوستونکو د علمياو سیاسي تندې د خړوبولو لپاره په مختلفو موضوعاتو باندې مطالب او لیکنې  لري.