دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
شهامت

د شهامت مجلې ۴۹مه ګڼه له چاپ څخه راووته!

د شهامت  علمي ، سیاسي ،کلتوري  او اسلامي مجلې  داتم کال پېنځمه پرلپسي۴۹مه ګڼه په ښه اعلي صحافت  او په زړه پوري ډیزاین  سره  په ۷۲ مخونو کې چاپ او  دعلم ،جهاد او قلم مینوالو ته وړاندې شوه
شهامت دافغانستان اسلامي امارت فرهنګي چارو  کمیسیون په امتیاز او نوښت  له کوم ځنډ پرته   دوامدار دخپلو مینوالو  او لوستو نکو  علمي، دیني، سیاسي، جهادي  او ادبي تنده  خړوبوي،  په نوي  چاپ ګڼه کې  دعلمي ، جهادي، ادبي اوڅيړنیزو  مقالو ترڅنګ  د روان  جهادي بهیر او سیاسي  وضعیت  په اړه د هېواد دنوماندو   قلموالو  په  زړپورو  تبصرې ، علمي تحلیلونه    او فاضلانه لیکنې چاپ شوي  دي،  دشهامت مجلې  درانه لوستوال کولی شي   نوې ګڼه   دفرهنګي چارو کمیسیون   د توزیع  څانګې  له  محلي  استازو څخه   ترلاسه  کړي.
[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14580436951779&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iltdjy9g010137r2000DAeofo5bja&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D2224&v=1&out=https%3A%2F%2Fia902601.us.archive.org%2F20%2Fitems%2FShahamatJPD2015%2Fshahamat%2520JPD%25202015.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA&title=%D8%AF%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%84%DB%90%20%DB%B4%DB%B9%D9%85%D9%87%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%D9%84%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%DA%85%D8%AE%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AA%D9%87!%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%20″ target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]

اړوند نور مطالب او مجلې

د شهامت مجلې کالګڼه چاپ شوه!

admin

د شهامت مجلې۶۴مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د شهامت ۸۴ یمه ګڼه له چاپه ووته!

Habibullah Helal