دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

د مورچل  مجلې (۱۲۴)مه ګڼه چاپ شوه!

مورچل میاشتنۍ مجله د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کميسیون په امتیاز چاپيږي په افغانستان کې د روان وضعیت ته په کتو د غوره ليکوالو ، سياسيونو او شنونکو مقالې او تبصرې تر هيوادوالو رسوي.

دا مجله په خپلو غوره سياسي ، علمي او ادبي مطالبو، څېړنيو مقالو، راپورتاژونو او مرکو سره په افغانستان کې د یرغلګرو او ګوډاګي رژیم اهداف په ډاګه کوي، د هغوی له جنایتونو پرده پورته کوي او ترڅنګ يې د روانو جهادي فعالیتونو، د ګرمو مورچلونو د پېښو او حوادثو څخه مو خبر ساتي، هیله ده په مطالعه یې تنده ماته  او دفرهنګي جهاد پدې مورچل کې  دیرغلګرو اهداف وپیژنئ!

اداره

د مورچل مضامینو فایل له لاندې لینک څخه اخیستلای شئ!

PDF FILE

د مورچل میاشتني جهادي خبرونه!

PDF FILE

اړوند نور مطالب او مجلې

د مورچل مجلې (۱۳۳)مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د مورچل مجلې (۱۳۸)مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د مورچل مجلې (١۴۰)مه ګڼه چاپ شوه!

admin