دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

د مورچل  مجلې (۱۲۶)مه ګڼه چاپ شوه!

مورچل میاشتنۍ مجله د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي چاروکميسیون په امتیاز چاپيږي . په افغانستان کې د روان وضعیت ته په کتو د غوره ليکوالو ، سياسيونو او شنونکو مقالې او تبصرې تر هيوادوالو رسوي.

دا مجله په خپلو غوره سياسي ، علمي او ادبي مطالبو، څېړنيو مقالو، راپورتاژونو او مرکو په ګران افغانستان کې د یرغلګرو او ګوډاګي رژیم اهداف په ډاګه کوي، د هغوی له جنایتونو پرده پورته کوي او ترڅنګ  يې د روانو جهادي فعالیتونو، د ګرمو مورچلونو د پېښو او حوادثو څخه مو خبر ساتي.

مورچل دادی یوځل بیا ستاسې مخې ته ږدو هیله ده چې په مطالعه یې تنده ماته  او دفرهنګي جهاد ددې مورچل  له مطالعې خوند واخلئ!

اداره

مورچل خپل کمپیوټر ته ښکته کړئ!

اړوند نور مطالب او مجلې

د مورچل مجلې (۱۴۵)مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د مورچل مجلې (۱۳۲) مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د مورچل  مجلې (۱۲۳)مه ګڼه چاپ شوه!

admin