د مورچل مجلې (۹۲)ګڼه تازه له چاپه راووته

د افغانستان داسلامي امارت دفرهنګي کمیسون دمورچل مجلې داپریل دمیاشتې پرله پسي (۹۲)ګڼه په رنګین ټایټل، ښکلې قطعه او صحافت تازه چاپ شوه . مورچل مجله چې دهیواد دسیاسي حالاتو سربیره پکې علمي ،تاریخي ،معلوماتي او جهادي مطالب له میاشتینوجهادي خبرونو سره مله نغښتل شوي، په (۱۳۶)مخونو کې دځوانو فرهنګیانو په هڅو او کوششو چاپ شوه. هیله ده […]

MorchalApril2016Jpg-1
د افغانستان داسلامي امارت دفرهنګي کمیسون دمورچل مجلې داپریل دمیاشتې پرله پسي (۹۲)ګڼه په رنګین ټایټل، ښکلې قطعه او صحافت تازه چاپ شوه .

مورچل مجله چې دهیواد دسیاسي حالاتو سربیره پکې علمي ،تاریخي ،معلوماتي او جهادي مطالب له میاشتینوجهادي خبرونو سره مله نغښتل شوي، په (۱۳۶)مخونو کې دځوانو فرهنګیانو په هڅو او کوششو چاپ شوه. هیله ده له ویش ځایونو نه یې ترلاسه کړئ او خپله علمي او جهادي تنده پرې ماته کړئ !

د مجلې د ښکته کولو لپاره په لينک باندې کلک کړئ!