د ګڼو علماوو په زیار د جهادي مسائلو ټولکه کتاب زادالمعاد چاپ شو

د لاندې لینک له لارې دغه (زادالمعاد) کتاب خپل کمپېټر او موبایل ته کښته کولای او مطالعه کولای شئ. https://mega.nz/file/UahHSSRL#KzMUeRuip3wo6nCrgjCcvZXVGwkSZUqWUwCW9s0nLA0

د لاندې لینک له لارې دغه (زادالمعاد) کتاب خپل کمپېټر او موبایل ته کښته کولای او مطالعه کولای شئ.

https://mega.nz/file/UahHSSRL#KzMUeRuip3wo6nCrgjCcvZXVGwkSZUqWUwCW9s0nLA0