کتاب «امارت اسلامی به ما چه داده است» تازه از چاپ برآمد

کتاب «امارت اسلامی به ما چه داده است» ترجمه دری/فارسی کتاب «اسلامی امارت موږ ته څه راکړی» است. این کتاب را اداره تالیف و ترجمه کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی چاپ و توزیع و مفتی انعام الله سمنگانی صاحب از پشتو به فارسی ترجمه کرده است. در اول کتاب، یادداشت اداره تالیف و ترجمه، سپس نوشته […]

کتاب «امارت اسلامی به ما چه داده است» ترجمه دری/فارسی کتاب «اسلامی امارت موږ ته څه راکړی» است. این کتاب را اداره تالیف و ترجمه کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی چاپ و توزیع و مفتی انعام الله سمنگانی صاحب از پشتو به فارسی ترجمه کرده است.

در اول کتاب، یادداشت اداره تالیف و ترجمه، سپس نوشته مفتی سمنگانی صاحب به عنوان «عرض مترجم» و پس ازان دیباچه اصل کتاب گنجانیده شده است.

در یادداشت اداره تالیف و ترجمه آمده است : «در این کتاب، موضوعات سیاسی، نظامی و اجتماعی تقریبا سه دهه اخیر کشور گردآوری شده، و به خصوص درباره اسباب و علل تاسیس امارت اسلامی و دستاوردهای آن، مقالات جالب و سودمند ترتیب داده شده است».

مفتی سمنگانی صاحب در مورد کتاب «امارت اسلامی به ما چه داده است» می نویسد : «بنده و یقینا بسیاری های دیگر، بارها با این سوال و پرسش مواجه شده ایم، که اگر رساله ای داشته باشید، تا امارت اسلامی را برای ما بشناساند، از عوامل و چگونگی تاسیس آن آگاه بسازد، کارنامه های اساسی و دستاوردهای تاریخی آن را بیان دارد و ما را از قربانی ها و شهکاری های رهروان این کاروان حق، درس های زندگی و آزادگی دهد. بنده هر بار ناچار می ماندم و در فکر مفرّی می شدم. یقینا ما به کتابی احتیاج داشتیم، که برای شناخت و معرفت چهره درخشان و واقعی امارت اسلامی مُمِد و یاور باشد».

در کتاب «امارت اسلامی به ما چه داده است» ۲۳ مقالات نویسندگان مختلف گردآوری شده و بر کاغذ متوسط در ۱۸۸ صفحات با دیزاین و صحافت عالی چاپ شده است.

مطالعه این کتاب، ما را از اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی ده های اخیر کشور و به خصوص از چگونگی تاسیس، نیازمندی و دستاوردهای امارت اسلامی آگاه و ذخیره معلوماتی ما را غنی می سازد.

نسخه پی دی اف کتاب را از لینک ذیل می توان داونلود نمائید :

پی دی اف امارت اسلامی برای ما چه داده است