دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت

حقیقت

حقیقت

شماره چهل و هفتم(۴۷)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
چهل و هفتمین شماره مجله حقیقت (شماره مسلسل ۴۷) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است.همچنین به مناسبت سالگرد رحلت عالیقدر امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه‌الله و سالگرد شهادت عالیقدر امیر‌المومنین شهید منصور صاحب چند مطلب ویژه نیز گنجانیده شده است.همچنین در این......
حقیقت

شماره چهل و ششم(۴۶)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
 چهل و ششمین شماره مجله حقیقت، (شمارهٔ مسلسل ۴۶) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.  شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است.  عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: * ماه مبارک رمضان؛ ماه اصلاح و تزکیه * از فراز سنگرها؛......
حقیقت

شماره چهل وپنجم(۴۵)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
 چهل و پنجمین شماره مجله حقیقت، (شمارهٔ مسلسل ۴۵) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.  شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است.  عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: نماز استسقاء درخواست بسیار به‌موقع طالبان از ملت مسلمان! د سولې دښمن......
حقیقت

شماره چهل و چهارم(۴۴)مجله وزین حقیقت از چاپ برآمد

Habibullah Helal
چهل و چهارمین شماره مجله حقیقت، (شمارهٔ مسلسل) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است. عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: چرا طالب شدم؟ موتر سایکلان زنده باد اهداف ارگ از تبدیل مساجد به مکاتب د......
حقیقت

هفتمین سالنامه شماره(۴۳)مجله حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
هفتمین سالنامه مجله حقیقت (شمارهٔ مسلسل ۴۳) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.شماره جدید مجله حقیقت که سالنامه مجله نیز هست و حجم بیشتری نسبت به شماره های قبلی دارد، علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است. عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: از نظام اسلامی نباید هراس داشت! جایگاه اقتصاد......